Artrys Projekt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich

„Technologie przyjazne środowisku” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.


Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014 2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.


Priorytety na ten okres to:
  1.     1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2.     2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3.     3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4.     4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5.     5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej”

Projekt „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej”, korzysta z dofinansowania o wartości 533 765,84 EUR otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. www.norwaygrants.org


W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” (numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00) prowadzone jest postępowanie nr 5/2023 na dostawę form wtryskowych z wymiennymi wkładami do wtryskarki ALLROUNDER 570 C 2000 - 800 GOLDEN EDITION.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f635a60c-c187-11ed-b311-9aae6ad31be8

Termin składania ofert - do dnia 17.04.2023 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 15:30.


W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” (numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00) prowadzone jest postępowanie nr 4/2023 na dostawę plotera/frezarki. Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do publikacji w dniu 23.02.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2869608-b378-11ed-9236-36fed59ea7dd

Termin składania ofert -  do dnia 31.03.2023 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 15:30.


W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” (numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00) prowadzone jest postępowanie nr 3/2022 na dostawę wtryskarki z urządzeniami peryferyjnymi.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5ea2f74-7c66-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Termin składania ofert - do dnia 30.01.2023 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2023 r. o godzinie 14:00.

Do pobrania: Ogloszenie o Zamówieniu


W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” (numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00) prowadzone jest postępowanie nr 2/2022 na dostawę krawędziarki (prasy krawędziowej), przeznaczonej do nadawania metalowym elementom odpowiednich kształtów (wyginania pod pożądanym kątem i profilowania) zgodnych ze specyfikacją produkowanych przez Zamawiającego elementów konsol pasywnych z blachy i profili stalowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.07.2022 r. pod numerem Dz.U.: 2022/S 133-378850 (wysłano do publikacji w dniu 08.07.2022 r.) - jest dostępne pod tym linkiem

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne na w/w platformie https://ezamowienia.gov.pl (identyfikator postępowania: ocds-148610-7ada8416-ee2e-11ec-9a86-f6f4c648a056)

Termin składania ofert - do dnia 22.08.2022 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2022 r. o godzinie 16:00.

Do pobrania: 2022/S 133-378850


W ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” (numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00) prowadzone jest postępowanie nr 1/2022 na dostawę maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej), przeznaczonej do wycinania docelowych kształtów konsol pasywnych z blachy i profili stalowych.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05.2022 r. pod numerem Dz.U.: 2022/S 100-276217 (wysłano do publikacji w dniu 19.05.2022 r.) - jest dostępne pod linkiem https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276217-2022:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd53900b-d504-11ec-9a86-f6f4c648a056


Termin składania ofert - do dnia 29.06.2022 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 12:00.


Do pobrania: 2022-OJS100-276217-pl
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANE W DZ.URZ. UE