Artrys Projekt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich

„Technologie przyjazne środowisku” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.


Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014 2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.


Priorytety na ten okres to:
  1.     1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2.     2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3.     3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4.     4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5.     5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Projekt „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej”, korzysta z dofinansowania o wartości 533 765,84 EUR otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRRYS Projekt z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. www.norwaygrants.org