SYSTEMY ZAMOCOWAŃ
do Fasad Wentylowanych

Systemy konstrukcji Artrys to szeroka, kompletna gama specjalistycznych produktów, stworzona z mysla o nowoczesnych elewacjach. Baze systemu wsporczego stanowia konsole oraz profile aluminiowe, zaprojektowane w celu łatwego niwelowania nierówności podłoża (m.in. dzięki opcji 30 mm regulacji na łączeniu profili). Konsole oferowane są w trzech wariantach: aluminiowych, nierdzewnych, aluminiowo-tworzywowych (czyli tzw. pasywnych). W każdym rozwiązaniu rozróżniamy dwa typy konsol:
ARTRYS
BRACKET
LARGE
Artrys Bracket Large z oznaczeniem BL jest konsola duża, służąca do przenoszenia obciążeń powstałych od ciężaru własnego podkonstrukcji i płyt oraz parcia i ssania wiatru. Konsole BL mocowane są do profili aluminiowych „na sztywno”, bez możliwości przesuwu. Wyjątkowo – głównie przy dużych wysięgach – mogą pełnić funkcję konsol małych.
ARTRYS
BRACKET
MEDIUM
Artrys Bracket Medium z oznaczeniem BM jest konsola mała, służąca do przenoszenia obciażeń powstałych od parcia i ssania wiatru. Konsole BM mocowane są do profili aluminiowych w tzw. „fasolkach”, co umożliwia wzdłużna prace termiczna profili. Wyjątkowo – głównie przy małych wysięgach – mogą pełnić funkcję konsol dużych.

Konstrukcja ARTRYS

Konstrukcja Artrys została wielokrotnie przebadana w Instytucie Techniki Budowlanej pod katem mechanicznym, ogniowym i termicznym. W celu zapewnienia zgodności systemów konstrukcji i płyt, wraz z producentami okładzin prowadzimy na bieżąco badania w akredytowanych zakładach.

Konstrukcja Artrys – niezależnie od zastosowanego rodzaju konsol – spełnia wymogi nieodpadania podczas pożaru, zgodne z par. 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Opinia nr 01919/16/Z00NZP).

Dodatkowo, przebadaliśmy w Zakładzie Fizyki Cieplnej wpływ każdej konsoli na wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody (Praca nr 02550/16/Z00NZF). Zgodnie z warunkami technicznymi dla ścian zewnętrznych, od 2017 roku nie powinien on być mniejszy niż 0,23 W/m2*K, a od 2021 roku nie może przekraczać wartości 0,20 W/m2*K.
Napisz lub Zadzwoń,
aby Poznać Szczegóły Naszej Oferty
KONTAKT
artrys header tlo

Systemy zamocowań


Konstrukcja Artrys została wielokrotnie przebadana w Instytucie Techniki Budowlanej pod katem mechanicznym, ogniowym i termicznym. W celu zapewnienia zgodności systemów konstrukcji i płyt, wraz z producentami okładzin prowadzimy na bieżąco badania w akredytowanych zakładach.

Konstrukcja Artrys – niezależnie od zastosowanego rodzaju konsol – spełnia wymogi nieodpadania podczas pożaru, zgodne z par. 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Opinia nr 01919/16/Z00NZP).

Dodatkowo, przebadaliśmy w Zakładzie Fizyki Cieplnej wpływ każdej konsoli na wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody (Praca nr 02550/16/Z00NZF). Zgodnie z warunkami technicznymi dla ścian zewnętrznych, od 2017 roku nie powinien on być mniejszy niż 0,23 W/m2*K, a od 2021 roku nie może przekraczać wartości 0,20 W/m2*K.